Strona Główna / Aktualności / Polska i Świat / Absolutoryjna sesja sejmiku województwa
DSC_52351

Absolutoryjna sesja sejmiku województwa

Przedwakacyjna sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się we wtorek 30 czerwca 2020 roku. Początek spotkania w trybie zdalnym o godz. 11.

 

Wśród tematów raport o stanie województwa, głosowanie nad wotum zaufania, sprawozdanie finansowe za rok 2019 i udzielenie absolutorium zarządowi województwa.

Zachęcamy Państwa do śledzenia transmisji z XVII sesji. Będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl oraz na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl

Porządek obrad XVII sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego:

1.         Otwarcie sesji.

2.         Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3.         Sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu w okresie między posiedzeniami sesji.

4.         Raport o stanie województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 roku, debata i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi województwa warmińsko-mazurskiego – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

5.         Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa warmińsko-mazurskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa warmińsko-mazurskiego za 2019 rok – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

6.         Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi województwa warmińsko-mazurskiego – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2019 – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

8.         Podjęcie uchwały w  sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022“ – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa.

9.         Podjęcie uchwały w  sprawie  przyjęcia złożonego przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2019 rok“ – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w latach 2018-2019 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2019“ – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa.

11.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa.

12.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz gminy Iłowo-Osada – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa.

13.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez województwo warmińsko-mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa.

14.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie-miastu Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa.

15.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem – Muzeum Michała Kajki w Ogródku – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa.

16.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Olsztyński Teatr Lalek, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie oraz Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa.

17.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Orzysz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa.

18.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi węgorzewskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez powiat węgorzewski – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa.

19.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Węgorzewo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa.

20.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie-miastu Ełk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa.

21.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa.

22.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie-miastu Mrągowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa.

23.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa.

24.       Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa.

25.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających województwu warmińsko-mazurskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa.

26.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian regulaminu sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego – referujący: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku.

27.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039 – referujący:. G.M. Brzezin, marszałek województwa.

28.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2020 rok – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa.

29.       Skargi, wnioski, petycje – referujący:  B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku.

30.       Sprawy organizacyjne sejmiku.

31.       Informacje o interpelacjach i zapytaniach.

32.       Informacje o odpowiedziach na zapytania i interpelacje.

33.       Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji sejmiku z dnia 26.05.2020 r.

34.       Sprawy różne.

35.       Oświadczenia radnych.

36.       Zamknięcie sesji.

 

 

Biuro Prasowe

Komentarze

comments

Zobacz również

107126500_304714520907323_8218523226442994178_n (1)

Ważne, aby prezydent stał po stronie rolników

Rosnąca niepewność warunków pogodowych i rynkowych to problemy, z którymi mierzą się polscy rolnicy. – …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

abimex