Strona Główna / Aktualności / Braniewo / Już jutro kolejna sesja Rady Miejskiej w Braniewie
urząd

Już jutro kolejna sesja Rady Miejskiej w Braniewie

W dniu 28 marca 2018 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2017 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
7. Interpelacje i zapytania .
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewo na stałe obwody głosowania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2018 roku.
12. Przerwa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przejęcia zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz

Komentarze

comments

Zobacz również

50031997_603144790124716_4722410112109510656_n (1)

Zmiana terminu Grand Prix

Szanowni Państwo w związku z wprowadzeniem w dniu jutrzejszym żałoby  narodowej pierwszy etap Grad Prix …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *