Strona Główna / Aktualności / Braniewo / Nabór do batalionu w Braniewie przyspiesza – Wojska Obrony Terytorialnej rosną w siłę!
3 BOT Debica

Nabór do batalionu w Braniewie przyspiesza – Wojska Obrony Terytorialnej rosną w siłę!

Wojska Obrony Terytorialnej od stycznia 2017 r. stanowią piąty rodzaj sił zbrojnych. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, przejawiające się m.in. poprzez zwalczanie skutków klęsk żywiołowych czy katastrof.

Docelowo w każdym województwie w naszym kraju powstanie brygada obrony terytorialnej. Wyjątkiem będzie Mazowsze, gdzie powstaną dwie brygady.

W województwie warmińsko – mazurskim formowanie zapoczątkowało utworzenie 4. Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej dnia 22 maja bieżącego roku, kiedy to minister obrony narodowej wyznaczył na stanowisko dowódcy 4. W – MBOT płk. Mirosława BRYSIA.

Dowództwo 4. W-MBOT ma swoją siedzibę w Olsztynie. W skład struktury organizacyjnej Brygady wchodzi 5 batalionów lekkiej piechoty z przyszłą dyslokacją w Morągu, Braniewie, Ełku, Giżycku i Olsztynie. Do każdego powiatu przyporządkowana zostanie kompania lekkiej piechoty.

Obecnie rusza nabór kadry zawodowej oraz żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej do batalionów w Morągu, Olsztynie i Braniewie. Wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem do Wojsk Obrony Terytorialnej już teraz powinny zgłosić się do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień, czyli w tym przypadku do: WKU w Elblągu, Lidzbarku Warmińskim, Ostródzie i Olsztynie, gdzie uzyskają informacje o warunkach służby w WOT, zasadach naboru,
a także niezbędnych wymaganiach, jakie musi spełnić kandydat do WOT. Preferowani kandydaci do tych batalionów to mieszkańcy powiatów: elbląskiego, braniewskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego oraz szczycieńskiego.

W powiecie elbląskim planowane jest utworzenie kompanii dla miasta na prawach powiatu Elbląg oraz kompanii dla powiatu ziemskiego elbląskiego, które będą podlegały batalionowi w Braniewie.

Zważywszy na ukształtowanie powiatu elbląskiego – zadania kompanii lekkiej piechoty będą zróżnicowane. Kompania miejska będzie specjalizować się w prowadzeniu działań w terenie zurbanizowanym, natomiast kompania powiatu ziemskiego, ze względu na ukształtowanie terenu oraz zagrożenia powodziowe, będzie przygotowana do zadań w środowisku wodnym i lądowym.

Służba, w jak najmniejszym stopniu ma zakłócać dotychczasowy tryb życia rodzinnego i zawodowego zainteresowanych. Żołnierz TSW, poza nabyciem doświadczenia i umiejętności, będzie otrzymywał również gratyfikację w postaci uposażenia (502,40 zł miesięcznie dla żołnierza TSW w stopniu szeregowego oraz 646,40 zł dla żołnierza TSW w stopniu majora) i dodatków do uposażenia (tzw. „dodatek za gotowość”). Ponadto żołnierze TSW zamieszkujący poza miejscem służby mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby rotacyjnej i z powrotem.

16-dniowe szkolenie podstawowe żołnierzy TSW rozpoczyna się od wcielenia, umundurowania i wyekwipowania kandydatów oraz spraw ewidencyjnych. W drugim dniu ochotnicy zwykle poddawani są testowi oceny potencjału sprawności fizycznej. Ich wyniki zostaną później wykorzystane w dalszej służbie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów. W szkoleniu wyrównawczym biorą udział tylko rezerwiści, dlatego jest ono krótsze i trwa 8 dni.

Fot.  Irek Dorozanski

Komentarze

comments

Zobacz również

Bosaoplakat

Wieczór autorski w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Bogumiłą Salmonowicz i promocję …