Strona Główna / Aktualności / Braniewo / PYTANIA W TRYBIE WYBORCZYM: Czy braniewianie dowiedzą się jakie umowy podpisywał Urząd Miasta Braniewa w 2015 roku?
wybory art wyborczy

PYTANIA W TRYBIE WYBORCZYM: Czy braniewianie dowiedzą się jakie umowy podpisywał Urząd Miasta Braniewa w 2015 roku?

Za kilka godzin cisza wyborcza. Wielu z nas podejmie najważniejszą decyzję na kolejne 5 lat dla miasta. Na sam koniec postanowiliśmy się spytać kandydatów na Urząd Burmistrza Braniewa na temat nieopublikowanych do tej pory umów Urzędu Miasta za 2015 rok oraz kilka pytań z zakresu finansów. Jak odpowiedzieli?

SielickiTomasz Sielicki, kandydat Porozumienie Samorządowe na Burmistrza Braniewa

1. Pani Burmistrz Braniewa na skutek naszych próśb podczas swojej kadencji zamieściła rejestr umów cywilno-prawnych. Dzięki temu braniewianie mogą śledzić z kim i za jakie kwoty Urząd podpisuje umowy. Niestety po dziś dzień Pani Burmistrz Braniewa nie opublikowała rejestru umów za pierwszy rok rządów gdy rządziła jeszcze razem z wiceprezydentem Winicjuszem Sokołem.

http://bogatebraniewo.pl/po-naszym-apelu-do-wladz-miasta-publiczny-rejestr-umow-w-braniewie-za-2016-rok-jest-dostepny-dla-mieszkancow-co-z-umowami-za-2015-rok/

Czy jeśli obejmie Pan Urząd Burmistrza Braniewa będzie Pan publikował rejestr umów w każdym roku sprawowania urzędu? Czy jeśli obejmie Pan Urząd to czy opublikuje Pan rejestr umów za rok 2015 w celu transparentności dla mieszkańców. O pełnej transparentności urzędów mocno mówi Robert Biedroń, który notabene popiera Panią Monikę Trzcińską

Powodem nieudostępniania umów jest chęć ukrycia niewygodnych dla włodarza konwenansów. W przypadku pani Moniki posiadam wiedzę o takowej sytuacji – m.in. umowa z telewizją gdzie była właścicielem. Nie jest to może nie zgodne z prawem ale brak w tym przypadku etyki.

Nawiązując do poparcia kandydatury pani Moniki przez Roberta Biedronia oraz w kontekście pozostałych osób sprzyjających nie znajduję w tym logiki, natomiast dostrzegam zachowanie w myśl zasady „tonący brzytwy się chwyta”.

2. Braniewo od wielu lat nie korzysta z formuły inwestycji Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. Czy jeśli obejmie Pan Urząd będzie Pan chciał korzystać z takich form inwestycji, które nie obciążają mocno budżetu miasta. Jaką inwestycję do zrealizowania w Braniewie chciałby Pan zrealizować w pierwszej kolejności?

PPP jest nowym sposobem na śmiałe inwestycje w samorządach. W gminie dokonaliśmy w ostatnim czasie podobnej transakcji ale skala była niewielka. W przypadku dużych inwestycji współpraca musi opierać się na dokładnym podziale zadań i ponoszonego ryzyka między partnerami przedsięwzięcia. Po podjęciu decyzji o moim kandydowaniu budowałem portfel pomysłów inwestycyjnych dla Braniewa. Pierwszy pomysł na realizację inwestycji w PPP to rewitalizacja stadniny. Jeżeli nie będzie możliwości zdobycia środków zewnętrznych to jedyną formą remontu i przywrócenia dawnej świetności będzie znalezienie partnera, inwestora.

3. Bardzo popularne jest ostatnie dołączanie do wspólnoty miejscowości CittaSlow. Wiąże się to z dużymi środkami dla miasta. Czy jak obejmie Pani Urząd Burmistrza Braniewa będzie Pani chciała zgłosić Braniewo do CittaSlow?

http://bogatebraniewo.pl/miliony-zlotych-plyna-do-mniejszych-miejscowosci-w-warminsko-mazurskim-braniewo-nie-zgarnia-z-tej-puli-ani-zlotowki%c7%83/ 4. Prosimy o napisanie ostatniego słowa do wyborców. Dlaczego to

W ostatnim czasie uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Członków Miast Cittaslow. Moim udziałem zbliżyłem Braniewo do stowarzyszenia i otrzymałem deklarację, że po wyborach rozpoczniemy proces akcesyjny. Sam proces nie przesądza o przystąpieniu, potrzebna jest jeszcze przychylność wszystkich miast członkowskich, którą właśnie buduję a w zasadzie zbudowałem.

4. Prosimy o napisanie ostatniego słowa do wyborców. Dlaczego to Pan będzie najlepszym kandydatem ze wszystkich?

Przemawia za wyborem właśnie mnie moje samorządowe doświadczenie oraz podejmowane wyzwania i zrealizowane inwestycje. Często podkreślam, że praca w samorządzie jest swojego rodzaju misją i powołaniem a nie narzędziem do realizowania własnych interesów.

Dotychczas wykreowane i sprawdzone wzorce w mojej pracy w Gminie Braniewo będę z determinacją realizował w mieście.

dalakZbigniew Dalak, kandydat SLD Lewica Razem na Burmistrza Braniewa

1. Pani Burmistrz Braniewa na skutek naszych próśb podczas swojej kadencji zamieściła rejestr umów cywilno-prawnych. Dzięki temu braniewianie mogą śledzić z kim i za jakie kwoty Urząd podpisuje umowy.

Niestety po dziś dzień Pani Burmistrz Braniewa nie opublikowała rejestru umów za pierwszy rok rządów gdy rządziła jeszcze razem z wiceprezydentem Winicjuszem Sokołem.

http://bogatebraniewo.pl/po-naszym-apelu-do-wladz-miasta-publiczny-rejestr-umow-w-braniewie-za-2016-rok-jest-dostepny-dla-mieszkancow-co-z-umowami-za-2015-rok/

Czy jeśli obejmie Pan Urząd Burmistrza Braniewa będzie Pan publikował rejestr umów w każdym roku sprawowania urzędu? Czy jeśli obejmie Pan Urząd to czy opublikuje Pan rejestr umów za rok 2015 w celu transparentności dla mieszkańców. O pełnej transparentności urzędów mocno mówi Robert Biedroń, który notabene popiera Panią Monikę Trzcińską

Jeśli obejmę Urząd Burmistrza Miasta Braniewa będę publikował rejestry umów w każdym roku sprawowania urzędu. Co więcej taki sam obowiązek wprowadzę dla jednostek organizacyjnych miasta oraz spółek miejskich. Doprowadzę do upublicznienia rejestrów umów za lata 2010 – 2014 oraz za rok 2015. Jawność finansów publicznych zapewni transparentność i przejrzystość funkcjonowania miasta. Miasto to nie prywatny folwark i nie ma w nim miejsca na realizację partykularnych interesów grup wzajemnej adoracji. Wydatki budżetu miasta muszą być realizowane w sposób celowy, oszczędny i efektywny.

2. Braniewo od wielu lat nie korzysta z formuły inwestycji Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. Czy jeśli obejmie Pan Urząd będzie Pan chciał korzystać z takich form inwestycji, które nie obciążają mocno budżetu miasta. Jaką inwestycję do zrealizowania w Braniewie chciałby Pan zrealizować w pierwszej kolejności?

Oczywiście jestem zainteresowany skorzystaniem z formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Taki punkt znalazł się w moim programie wyborczym Jako pierwszą inwestycję w tej formule pragnę zrealizować odbudowę starego miasta. Oto szczegóły:

PPP – Partnerstwo publiczno-prywatne

3. Bardzo popularne jest ostatnie dołączanie do wspólnoty miejscowości CittaSlow. Wiąże się to z dużymi środkami dla miasta. Czy jak obejmie Pan Urząd Burmistrza Braniewa będzie Pan chciał zgłosić Braniewo do CittaSlow? 

http://bogatebraniewo.pl/miliony-zlotych-plyna-do-mniejszych-miejscowosci-w-warminsko-mazurskim-braniewo-nie-zgarnia-z-tej-puli-ani-zlotowki%c7%83/ 4. Prosimy o napisanie ostatniego słowa do wyborców. Dlaczego to

„Członkostwo w Cittaslow” – bardzo dobry pomysł. Miasto Braniewo może wiele zyskać będąc członkiem tego stowarzyszenia. Najwyższa pora żeby to zrobić (można to było zrobić co najmniej 12 lat temu, nie wiem co stało na przeszkodzie). Ponieważ procedura przystąpienia jest dość skomplikowana i czasochłonna (trwa około 2 lata) nie będzie to natychmiastowe przystąpienie. W tej perspektywie finansowej raczej już nie skorzystamy ze środków unijnych na rozwój miast członkowskich (a jest to kwota dość znaczna – dziesiątki milionów złotych). Jednak warto i zapewne to wykonamy. Jestem za i będę o to walczył.

4. Prosimy o napisanie ostatniego słowa do wyborców. Dlaczego to Pan będzie najlepszym kandydatem ze wszystkich?

Szanowni Państwo! Braniewo przez wiele lat było pomijane i traktowane po macoszemu przez władze naszego województwa wywodzące się z koalicji PO-PSL. Niestety oczkiem w ich głowach były rejony z których pochodzili, tam płynęły rzeki funduszy na inwestycje, przykłady można mnożyć, ale nie o to chodzi. Nadeszła pora aby zrównoważony rozwój Warmińsko-Mazurskiego stał się faktem. Doprowadzę do współpracy Miasta Braniewa, Gminy Braniewo, Gminy Frombork, Gminy Tolkmico, Gminy Elbląg i Miasta Elbląga w celu rozwoju tej części regionu. Liczę, że przekop mierzei wiślanej stworzy ogromne możliwości i da nam nowe szanse. Sięgniemy również po dostępne środki unijne jak też nie zawahamy się skorzystać z programów rządowych.

Realizacja programu KKW SLD Lewica Razem dla Braniewa pozwoli zatrzymać odpływ ludności, da nowe miejsca pracy, sprawi, że ludziom w naszym mieście będzie żyło się lepiej i bezpiecznej. Zadbamy o ochronę środowiska, edukację, kulturę i sport. Będę wspierał lokalnych przedsiębiorców jak również nowe inwestycje. Specjalne miejsce widzę dla polityki senioralnej i opieki nad najmłodszymi. Uruchomimy programy budownictwa mieszkaniowego dla różnych grup społecznych. Zwiększę udział mieszkańców w partycypacji społecznej, bo to człowiek jest najważniejszy. Właśnie dlatego jestem najlepszym kandydatem do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

trzcinskaBurmistrz Braniewa Monika Trzcińska

1. Pani Burmistrz Braniewa na skutek naszych próśb podczas swojej kadencji zamieściła rejestr umów cywilno-prawnych. Dzięki temu braniewianie mogą śledzić z kim i za jakie kwoty Urząd podpisuje umowy.

Niestety po dziś dzień  nie opublikowała Pani rejestru umów za pierwszy rok rządów gdy rządziła Pani jeszcze razem z wiceprezydentem Winicjuszem Sokołem.

http://bogatebraniewo.pl/po-naszym-apelu-do-wladz-miasta-publiczny-rejestr-umow-w-braniewie-za-2016-rok-jest-dostepny-dla-mieszkancow-co-z-umowami-za-2015-rok/

Czy jeśli wejdzie Pani do II tury wyborów deklaruje Pani, że ujawni Pani rejestr umów za 2015 rok?

Rok 2015 był okresem zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta. Jedną z moich decyzji było polecenie prowadzenia ujednoliconego rejestru umów, gdyż do tamtej pory taki rejestr w Urzędzie nie funkcjonował. Ponieważ rejestr za 2015r. nie obejmuje całego roku kalendarzowego zdecydowałam nie zamieszczać go w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie oznacza to jednak, że nie jest on dostępny dla zainteresowanych. Jak każda inna informacja publiczna może zostać udostępniony na wniosek.

2. Braniewo od wielu lat nie korzysta z formuły inwestycji Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. Czy jeśli obejmie Pani Urząd będzie Pani chciała korzystać z takich form inwestycji, które nie obciążają mocno budżetu miasta. Jaką inwestycję do zrealizowania w Braniewie chciałaby Pani zrealizować w pierwszej kolejności?

Partnerstwo publiczno – prywatne jest jak najbardziej w sferze zainteresowań Urzędu. W tym celu kadra Urzędu, w tym osobiście również i ja, uczestniczyliśmy w szkoleniach i licznych spotkaniach. W mijającej kadencji nie realizowaliśmy jednak inwestycji, które byłyby interesujące dla partnera prywatnego. W przypadku otrzymania kredytu zaufania od Mieszkańców Braniewa w obecnych wyborach planuję wykorzystanie tego modelu przy odnowieniu kompleksu dawnej Stadniny Koni. W tym celu trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż program zagospodarowania narzucony przez plan z 1998r. przywidywał na tym terenie wyłącznie obiekty i urządzenia użyteczności publicznej związane z zadaniami własnymi Miasta. Przygotowany projekt planu zakłada poza rewitalizacją obiektów i założeniami związanymi z jeździectwem, w tym hipoterapią, także funkcje takie jak: usługi z zakresu zakwaterowania turystycznego i hotelarstwa, gastronomii, kultury (w tym funkcje wystawiennicze), rozrywki, oświaty i wychowania, administracji, opieki społecznej i socjalnej (w tym dom seniora), usługi z zakresu służby zdrowia (gabinety lekarskie, rehabilitacyjne, weterynaryjne) oraz inne usługi sportu i rekreacji. Tym samym stwarza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na terenie dawnej Stadniny Koni, a cała inwestycja staje się atrakcyjna dla prywatnego partnera.

3. Bardzo popularne jest ostatnie dołączanie do wspólnoty miejscowości CittaSlow. Wiąże się to z dużymi środkami dla miasta. Czy jak obejmie Pani Urząd Burmistrza Braniewa będzie Pani chciała zgłosić Braniewo do CittaSlow?

http://bogatebraniewo.pl/miliony-zlotych-plyna-do-mniejszych-miejscowosci-w-warminsko-mazurskim-braniewo-nie-zgarnia-z-tej-puli-ani-zlotowki%c7%83/ 4. Prosimy o napisanie ostatniego słowa do wyborców. Dlaczego to

Jedną z pierwszych rzeczy jakie zrobiłam obejmując urząd Burmistrza Braniewa było zapoznanie się z możliwością przystąpienia do stowarzyszenia Cittaslow. Również wydawało mi się to bardzo atrakcyjną ofertą dla naszego  miasta. Uczestniczyliśmy także w spotkaniu członków z myślą o przystąpieniu do stowarzyszenia. Zapoznając się jednak z działalnością stowarzyszenia i jego warunkami, zwłaszcza dot. kosztów certyfikacji i rocznych opłat-  zrezygnowałam. Dlaczego to zrobiłam? Bo nam się to po prostu nie opłacało na tamten czas, jak i na chwilę obecną również się nie opłaca.

W naszym województwie jest najwięcej w Polsce gmin należących do tego stowarzyszenia, głownie dlatego, że w Strategii Województwa, a następnie w Regionalnym Programie Operacyjnym dysponującym środki unijne przydzielono specjalną pulę pieniędzy unijnych dla miast należących do tego stowarzyszenia , ale tylko dla pierwszych 15 miast, które się w tym stowarzyszeniu znalazły ( przed ok. 2013-2014 rokiem). Miasta, które później przystąpiły do stowarzyszenia  już nie “załapały się” na te pieniądze. Żeby mieć korzyści z członkostwa w Cittaslow trzeba było podjąć decyzję w 2011-2013 roku czyli za czasów poprzedniej kadencji.

W poprzednim okresie programowania unijnego była bardzo długa lista projektów unijnych indykatywnych, czyli takich które nie musiały startować w konkursach. O przydziale środków na ich realizację decydował Zarząd Województwa. Można sprawdzić, gdzie te pieniądze zostały rozdysponowane i przekonać się, że żaden z takich projektów nie został zrealizowany w Braniewie ani w naszych okolicach.

W nowym okresie programowania ukrócono ten proceder i żeby móc część pieniędzy rozdysponować pozakonkursowo wprowadzano m.in. pule pieniędzy dla wybranych stowarzyszeń czyli Citaslow i Stowarzyszenia Wielkich Mazurskich Jezior. Na tę pulę pieniędzy,  owszem są ogłaszane konkursy, ale mogą wystartować tylko te wybrane miasta. Konkursy są ogłaszane wtedy kiedy wybrane miasta są gotowe z dokumentacją i jest to tylko formalność, bo nie mają z kim o nie konkurować.  Tak jak wspomniałam wcześniej, warto było do tego stowarzyszenia wstąpić dużo wcześniej kiedy te pieniądze były dzielone. Nieprzystąpienie do tego stowarzyszenia było dużym błędem, bo miasta miały zagwarantowane po średnio  ok. 15 mln na różne projekty. Teraz przystąpienie do tego stowarzyszenia nie ma zbytniego sensu, bo koszty certyfikowania i rocznych opłat są znaczne, a korzyści niekoniecznie. Działalność stowarzyszenia nie jest bardzo efektywna – skupia się na promowaniu już rozdysponowanych pieniędzy i udziału niektórych członków w drogich, zagranicznych wyjazdach.

4. Prosimy o napisanie ostatniego słowa do wyborców. Dlaczego to Pani będzie najlepszym kandydatem ze wszystkich?

Drodzy Braniewianie 21 października zdecydujemy o tym kto poprowadzi nasze miasto przez kolejne 5 lat, proszę o Państwa głos, ponieważ wiem, że tylko dobra i mądra kontynuacja podjętych działań da miastu szansę na rozwój.

penkalskiWojciech Penkalski, kandydat na Burmistrza Braniewa

Bez nazwy-1

Komentarze

comments

Zobacz również

baner_internetowy-2019

Już dziś startują Dni Elbląga. Będzie się działo

Już dziś startuje tegoroczne święto Elbląga. Dni Elbląga 2019. Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Remi Dom Seniora