Strona Główna / Aktualności / Braniewo / PYTANIA W TRYBIE WYBORCZYM: Czy jest szansa na Sesje Sejmiku Wojewódzkiego w Braniewie?
wybory art wyborczy

PYTANIA W TRYBIE WYBORCZYM: Czy jest szansa na Sesje Sejmiku Wojewódzkiego w Braniewie?

PYTANIA W TRYBIE WYBORCZYM to akcja polegająca na zadawaniu pytań do kandydatów na Prezydenta, Burmistrza, Radnych. Tym razem w ogniu pytań stanęli kandydaci do Sejmiku Warmińsko- Mazurskiego z naszego okręgu. Jakie mają spojrzenie na przyszłość województwa?

Czy istnieje szansa na Sesje Sejmiku Wojewódzkiego w Braniewie?

Kandydaci do Sejmiku Wojewódzkiego otrzymali kilka pytań odnośnie rozwoju województwa i takich miejscowości jak Elbląg czy Braniewo. Pytaliśmy się również o to jakie są szanse by Sesje Sejmiku odbywały się nie tylko w Olsztynie. Ciekawy pomysł przedstawiła Pani Grażyna Kluge, kandydatka do Sejmiku z list Koalicja Obywatelska, która zaproponowała by Sesje Sejmiku odbywały się z zasady tam gdzie występują jakieś sprawy do rozwiązania. Jeśli więc ważna sprawa dla Braniewa miałby być rozstrzygana przez Sejmik wtedy można by było ją zorganizować np. w Braniewie. To bardzo ciekawy pomysł. A jak odpowiadali inni kandydaci do Sejmiku wojewódzkiego odnośnie rozwoju województwa?

klugeGrażyna Kluge, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Wojewódzkiego Warmińsko – Mazurskiego

1) Podczas minionej kadencji w Elblągu odbyła się wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Czy jest Pani za tym aby takie Sesje odbywały się w Elblągu na stałe? Czy Elbląg może w najbliższej kadencji zyskać ważniejszą rolę w województwie niż pełnił obecnie?

Uważam, że sesje wyjazdowe Sejmiku z zasady powinny odbywać się tam, gdzie występują jakieś sprawy do rozwiązania. Łatwiej jest ocenić problem, gdy jest się bliżej niego. Radni w ten sposób mieliby okazję poznania całego województwa i trafniejszego określenia priorytetów koniecznych do realizacji w czasie kadencji. Elbląg szczególnie powinien częściej być gospodarzem sesji wyjazdowej.

2) Jakie są Pani priorytety w najbliższej kadencji Sejmiku województwa warmińsko- mazurskiego? O co zamierza Pani powalczyć dla mieszkańców Elbląga, Braniewa i okolicznych miejscowości?

Przede wszystkim o finansowe wsparcie dla subregionu elbląskiego, więcej pieniędzy na inwestycje w obrębie Elbląga, miast i gmin Zalewu Wiślanego oraz Portu w Elblągu. Zależy mi na wprowadzeniu możliwych zmian w edukacji, by stała się otwarta, kreatywna, przyjazna uczniowi i rodzicom oraz dawała możliwości nauczycielom realizowania swoich pasji. Na pewno będę też zabiegała o upowszechnianie sportowej aktywności, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań wzmacniających integrację międzypokoleniową. Na sercu leżą mi też organizacje pozarządowe. Chciałabym, by wreszcie zaczęły być traktowane jak poważny i potrzebny partner samorządów.

3) Dużo osób wie jaka jest rola Prezydenta Miasta, Burmistrza czy Radnych. A co mieszkańcy danego miasta zyskują głosując na Radnych do Sejmiku Województwa. Dlaczego wybory do Sejmiku są bardzo ważne dla mieszkańców danego województwa?

Sejmik jest najważniejszym uchwałodawczym organem samorządowym. Stąd płyną decyzje o istotnych działaniach w różnych obszarach życia naszych miast, gmin, powiatów. W ślad za decyzjami płyną pieniądze na realizację tychże zadań. Radni Sejmiku decydują o ważnych inwestycjach, modernizacjach czy renowacjach . Tu można pozyskać pieniądze na projekty finansowane ze środków unijnych oraz krajowych. Kiedyś mówiono o przeniesieniu Urzędu Marszałkowskiego do Elbląg, ale to raczej niemożliwe ze względu na położenie miasta. Urząd musi być dobrze skomunikowany z całym województwem. Jednak wicemarszałek mógłby urzędować w Elblągu, co z pewnością przyspieszyłoby załatwianie wielu spraw, a także nadało rangę Elblągowi.

KasprzyckaMaria Kasprzycka, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Podczas minionej kadencji w Elblągu odbyła się wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Czy jest Pani za tym aby takie Sesje odbywały się w Elblągu na stałe? Czy Elbląg może w najbliższej kadencji zyskać ważniejszą rolę w województwie niż pełnił obecnie?

Byłabym za tym, żeby w ogóle przenieść siedzibę sejmiku do Elbląga. Tylko 300-kilometrowa odległość między Ełkiem a Elblągiem studzi nieco mój zapał, bo gdyby Ełk też chciał, by tam była siedziba sejmiku, chyba nie bylibyśmy uszczęśliwieni. Ale częstsze sesje sejmiku w Elblągu – koniecznie. Choćby po to, by radni z innych regionów mieli możliwość bliższego poznania naszego cudownego miasta i okolicy. Na pewno łatwiej będzie ich wtedy przekonywać do większego inwestowania w nasz region.

Jakie są Pani priorytety w najbliższej kadencji Sejmiku województwa warmińsko- mazurskiego? O co zamierza Pani powalczyć dla mieszkańców Elbląga, Braniewa i okolicznych miejscowości?

Generalnie o większe zainteresowanie naszym regionem i większe wsparcie finansowe. Mam wrażenie, że ziemia elbląska to takie trochę niechciane i niekochane dziecko Warmii i Mazur, a przecież to perła regionu. Na pewno będę zabiegała o większą integrację naszego regionu oraz współpracę na jego rzecz wszystkich radnych z naszego okręgu, bez względu na opcję polityczną. Chcę też powalczyć o uproszczenie procedur sięgania po środki unijne i większą dostępność dla indywidualnych, pozasamorządowych odbiorców. Nie jest przypadkiem, że województwo warmińsko-mazurskie najgorzej wykorzystuje fundusze UE. Uważam, że odpowiada za to Urząd Marszałkowski, który jest najbardziej restrykcyjny i nieprzyjazny dla potencjalnych beneficjentów w kraju. To na pewno będę chciała zmienić.

Dużo osób wie jaka jest rola Prezydenta Miasta, Burmistrza czy Radnych. A co mieszkańcy danego miasta zyskują głosując na Radnych do Sejmiku Województwa. Dlaczego wybory do Sejmiku są bardzo ważne dla mieszkańców danego województwa?

Mądre pytanie. I trudne. Mam wrażenie, że przez to, że Urząd Marszałkowski i Sejmik Wojewódzki usytuowane są w Olsztynie, województwo jest bardzo rozległe, a specyfika elbląska różni się bardzo od problemów warmińsko-mazurskich, które siłą rzeczy są dla Olsztyna bliższe, w ogóle nie czujemy tutaj, czym jest wojewódzka władza samorządowa i jak wiele może zrobić. A tam przecież zapadają najważniejsze decyzje dotyczące wojewódzkich inwestycji czy podziału środków unijnych, szczególnie w trybie pozakonkursowym. Dlatego dla rozwoju miasta i naszego regionu silna elbląska reprezentacja w sejmiku  jest bezwzględnie potrzebna. I to reprezentacja czująca potrzeby całego subregionu, która będzie potrafiła przeforsować w sejmiku większe inwestycje wojewódzkie w naszym obszarze.

mankutWładysław Mańkut, kandydat SLD Lewica Razem do Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Podczas minionej kadencji w Elblągu odbyła się wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Czy jest Pan za tym aby takie Sesje odbywały się w Elblągu na stałe? Czy Elbląg może w najbliższej kadencji zyskać ważniejszą rolę w województwie niż pełnił obecnie?

Elbląg zasługuje i może zyskać ważniejszą rolę w województwie ale to też będzie zależało od wyborców, jaka reprezentacja radnych z Elbląga zostanie wybrana, czy będzie przygotowana aby skutecznie zabiegać o interesy Elbląga , dbać o prestiż naszego miasta . Kandydaci z listy SLD-Lewica Razem gwarantują takie działania .

2) Jakie są Pańskie priorytety w najbliższej kadencji Sejmiku województwa warmińsko- mazurskiego? O co zamierza Pan powalczyć dla mieszkańców Elbląga, Braniewa i okolicznych miejscowości?

Podstawą rozwoju każdego regionu czy też subregionu jakim jest subregion elbląski jest dobra infrastruktura komunikacyjna tz. drogowa, kolejowa jak i informatyczna . O poprawę i lepszego skomunikowania Elbląga i całego subregionu z Olsztynem , Trójmiastem , i całym krajem będę nadal zabiegał, jeżeli zostanę wybrany radnym Sejmiku Wojewódzkiego . Istnieje możliwość polączenia droga S22 poprzez Malbork z autostradą A1, wsparcia wymagają drogi gminne i powiatowe .Ważnym zadaniem będzie wspieranie władz Elbląga w pozyskiwaniu środków na modernizację sieci ciepłowniczej i energetycznej oraz na rozwój i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

3) Dużo osób wie jaka jest rola Prezydenta Miasta, Burmistrza czy Radnych. A co mieszkańcy danego miasta zyskują głosując na Radnych do Sejmiku Województwa. Dlaczego wybory do Sejmiku są bardzo ważne dla mieszkańców danego województwa?

To Sejmik Wojewódzki i władze samorządowe województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego rozdysponowują unijne środki jakie otrzymuje region w poszczególnych tzw. Perspektywach finansowych uzyskiwanych z Unii Europejskiej. Wiem jak należy o nie zabiegać i będę to czynił jeżeli wyborcy mi na to pozwolą

wolanskiAndrzej Wolański, kandydat Kukiz’15 do Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego

1) Podczas minionej kadencji w Elblągu odbyła się wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Czy jest Pan za tym aby takie Sesje odbywały się w Elblągu na stałe? Czy Elbląg może w najbliższej kadencji zyskać ważniejszą rolę w województwie niż pełnił obecnie?

Oczywiście jestem za tym aby w Elblągu odbywały się na stałe sesje Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego, a jest to możliwe tylko wtedy gdy siedziba urzędu marszałkowskiego zostanie przeniesiona do Elbląga. I dopiero wtedy nasze miasto zyska na znaczeniu stając się równorzędną stolicą Województwa. Taki właśnie status mają Toruń i Bydgoszcz w województwie Kujawsko-Pomorskim oraz Gorzów i Zielona Góra w Lubuskim.

Dlatego ważne jest aby wszyscy radni z naszego regionu walczyli o nadanie takiego statusu naszemu miastu.

2) Jakie są Pańskie priorytety w najbliższej kadencji Sejmiku województwa warmińsko- mazurskiego? O co zamierza Pan powalczyć dla mieszkańców Elbląga, Braniewa i okolicznych miejscowości?

Z uwagi na moje wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami chciałbym brać czynny  udział w sprawach budżetu i planów finansowych województwa, funduszy celowych, pozyskiwania i łączenia środków w celu realizacji strategii i zadań. Pragnę przyczynić się aby do Elbląga, Braniewa i okolicznych miejscowości płynął większy niż do tej pory strumień środków finansowych z dotacji i subwencji. Poza tym chcę działać na rzecz przywrócenia małego ruchu granicznego co z całą pewnością ożywi rozwój gospodarczy całego naszego regionu.

3) Dużo osób wie jaka jest rola Prezydenta Miasta, Burmistrza czy Radnych. A co mieszkańcy danego miasta zyskują głosując na Radnych do Sejmiku Województwa. Dlaczego wybory do Sejmiku są bardzo ważne dla mieszkańców danego województwa?

Mieszkańcy naszego miasta przede wszystkim muszą zdawać sobie sprawę, że jedno z najważniejszych zadań  sejmiku jest wyznaczenie krótko i długoterminowej strategii rozwoju całego województwa, co ściśle wiążę się z rozwojem gospodarczym i społecznym naszego miasta i regionu. To radni sejmiku rozdzielają środki z subwencji ogólnej i regionalnej, z wszelkiego rodzaju dotacji z budżetu państwa, dlatego bardzo ważne jest aby do sejmiku wojewódzkiego trafiali fachowcy, ludzie wykwalifikowani z odpowiednim doświadczeniem zawodowym oraz osoby z odpowiednim poziomem empatii dającej świadomość jak skomplikowane są  procesy społeczno-gospodarczych.

kolinskiRobert Koliński, kandydat Partii RAZEM do Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego

1) Podczas minionej kadencji w Elblągu odbyła się wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Czy jest Pan za tym aby takie Sesje odbywały się w Elblągu na stałe? Czy Elbląg może w najbliższej kadencji zyskać ważniejszą rolę w województwie niż pełnił obecnie?

Nie jestem specjalnie zwolennikiem organizacji sesji wyjazdowych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu, ponieważ uważam takie działania za pewną pokazówkę, która generuje zbędne koszta (podobnie jak np. organizacja tzw. uroczystych sesji z okazji nadania Elblągowi patronatu św. Mikołaja, co uważam za skandaliczne marnotrawstwo i dziejową głupotę). Jestem natomiast gorącym zwolennikiem deglomeracji, czyli przeniesienia niektórych urzędów wojewódzkich (np. Urzędu Marszałkowskiego lub Sejmiku Wojewódzkiego) czy centralnych (np. niektórych ministerstw) do mniejszych miast na stałe. My w Partii Razem uważamy, że nie ma najmniejszego powodu, dla którego wszystkie ministerstwa RP miałyby znajdować się wyłącznie w stolicy. Z takiego narzędzia korzystają już od lat państwa UE, nie tylko np. Niemcy, ale też Dania czy choćby Słowacja. Pojawienie się instytucji publicznej w mniejszej miejscowości jest dla niej impulsem rozwojowym. Przyjeżdża tam więcej osób z grubszym portfelem i miejscowe firmy zaczynają zarabiać. Nagle się okazuje, że to, żeby pociąg dojeżdżał do takiego miasta, albo funkcjonowała nieczynna od lat linia kolejowa (np. Kolej Nadzalewowa), jest istotne. Deglomeracja urzędów pomaga decydentom zauważyć, że istnieje też Polska poza trójkątem KPRM-Pałac Prezydencki-Sejm. Polska jest zbyt stolicocentryczna i w efekcie ci, którzy podejmują decyzje o całym kraju, niespecjalnie czują, jak żyją ludzie poza światem wielkich miast. Pomysł ten jest jednym z żelaznych punktów naszego programu samorządowego w najbliższych wyborach do sejmików wojewódzkich oraz późniejszych parlamentarnych w Polsce.

Jakie są Pańskie priorytety w najbliższej kadencji Sejmiku województwa warmińsko- mazurskiego? O co zamierza Pan powalczyć dla mieszkańców Elbląga, Braniewa i okolicznych miejscowości?

Oprócz wspomnianej wyżej deglomeracji, moimi priorytetami w najbliższej kadencji są:

– Transport naprawdę publiczny:

Przywrócimy zlikwidowane połączenia i zmodernizujemy sieć kolejową. Sprawimy, że każdy będzie mógł swobodnie dojechać do pracy, szkoły albo wyjechać na wakacje, także jeśli nie ma samochodu. Priorytetem będzie dla nas kolej – tani, bezpieczny i przyjazny dla środowiska środek transportu. Rozbudujemy wojewódzkie połączenia kolejowe. Uruchomimy połączenia pasażerskie do wszystkich miast powiatowych z istniejącą infrastrukturą kolejową. Doprowadzimy linie autobusowe do każdego miasta i wsi sołeckiej bez dostępu do sieci kolejowej. System połączeń autobusowych zostanie zintegrowany z połączeniami kolejowymi tak, by umożliwić dogodne przesiadki. Stworzymy wspólny rozkład autobusów i pociągów dla całego województwa, dostępny również online. W każdej kasie w województwie oraz przez internet będzie można kupić bilet do dowolnej miejscowości. Aby znaleźć się w rozkładzie i w spójnym systemie sprzedaży biletów, przewoźnicy prywatni będą musieli dostosować się do podstawowych norm. Ich autobusy muszą spełniać standardy bezpieczeństwa, kierowcy – być zatrudnieni na umowach o pracę, a czasy przejazdu podane w rozkładzie nie mogą być zaniżone.

– Zero śmieciówek w samorządach i Zasada Godnej Płacy:

Pracownicy samorządów i podległych im instytucji, takich jak muzea, szpitale, szkoły i spółki samorządowe, będą zatrudniani na umowy o pracę. Skończymy z praktyką wypychania pracowników na umowy śmieciowe. Skończymy ze śmieciówkami, outsourcingiem i głodowymi wynagrodzeniami. Samorządowe szpitale, przewoźnicy, instytucje kultury będą wyznaczać standardy dobrego zatrudnienia. Dopilnujemy, żeby przestrzegały ich również firmy prywatne. W wielu regionach płaca minimalna nie pozwala na samodzielne utrzymanie się. Wprowadzimy zasadę, że pensje wypłacane przez samorząd nie mogą być niższe od realnego kosztu utrzymania. Tę kwotę będzie ustalał sejmik wojewódzki raz na rok.

– Etaty w administracji samorządowej zamiast prywatnych podwykonawców:

Zlecanie zadań samorządu firmom zewnętrznym obniżyło jakość usług publicznych. Najbardziej poszkodowane zostały osoby najbardziej narażonych na wyzysk, takie jak personel sprzątający, portierzy czy salowe. Skończymy z praktyką likwidowania stabilnych miejsc pracy w administracji publicznej i zastępowania ich podwykonawcami prywatnymi. We wszystkich umowach zewnętrznych będziemy stosować wymóg godnych zarobków, a także zatrudniania na umowy o pracę przez wykonawców i podwykonawców.

– Świecki samorząd i państwo oraz równość niezależnie od wyznania:

Będziemy przywracać bezstronność i świeckość instytucji publicznych. Odejdziemy od praktyk takich jak organizowanie wydarzeń o charakterze religijnym i używanie symboliki religijnej czy oficjalny udział przedstawicieli władz publicznych w uroczystościach religijnych. Motywacje religijne nie będą przyjmowane jako uzasadnienia przy tworzeniu aktów prawnych. Będziemy wspierać samorządy w tworzeniu obszarów wspólnych działań społecznych osób i grup o różnych światopoglądach, stanowiących zróżnicowaną społeczność lokalną.

– Uczciwy Budżet Obywatelski, nie urzędniczy:

Doprowadzimy do wyłączenia szkół i instytucji samorządowych z możliwości ubiegania się o środki w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pieniądze te mają być zgodnie z ideą BO dysponowane przez mieszkańców, a nie urzędników. Wprowadzimy obowiązkowe budżety obywatelskie dla kultury. 20% samorządowych środków przeznaczanych na kulturę będzie rozdysponowanych zgodnie z decyzją mieszkańców i mieszkanek wyrażoną w bezpośrednim głosowaniu.

– Pełna refundacja szczepień:

Samorząd będzie refundować wszystkie szczepienia objęte kalendarzem, łącznie ze szczepieniami zalecanymi (np. przeciw HPV i grypie). W przypadku szczepień nieobowiązkowych wprowadzimy system nagradzania za udział w programie, skierowany do grup ryzyka: dzieci i osób starszych. Szczepieniami refundowanymi obejmiemy również nauczycieli, którzy jako grupa podwyższonego ryzyka nie są dziś objęci żadnym tego rodzaju programem w województwie oraz mieście Elblągu.

oraz oczywiście

– Kąpielisko miejskie dla Elblążan/ek czyli obywatelski projekt tzw. Jeziorka Miejskiego:

Zrobimy wszystko, żeby szkodliwy i niszczycielski w obecnym kształcie pomysł elbląskiego Ratusza na zabetonowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej w Elblągu i budowę tamże hotelu dla prywatnego inwestora nie otrzymał finansowania ze środków publicznych. Doprowadzimy do realizacji koncepcji obywatelskiej tzw. Jeziorka Miejskiego, lub co najmniej uwzględnienia większości jego postulatów i założeń zakładających zachowanie i uwspółcześnienie historycznej niecki kąpieliska, przy zachowaniu ekologicznego charakteru zbiornika pełniącego również funkcję retencyjną i przeciwpowodziową dla miasta.

3. Dużo osób wie jaka jest rola Prezydenta Miasta, Burmistrza czy Radnych. A co mieszkańcy danego miasta zyskują głosując na Radnych do Sejmiku Województwa. Dlaczego wybory do Sejmiku są bardzo ważne dla mieszkańców danego województwa?

Mieszkańcy głosujący na Radnych do Sejmiku Województwa zyskują przede wszystkim reprezentację w organie samorządowym, który jest organem stanowiącym i kontrolnym samorządu województwa. Zyskują możliwość wpływu na podział środków finansowych i zasady gospodarowania mieniem wojewódzkim, a także zasady i tryb korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zyskują wpływ na budżet województwa i zasady udzielania dotacji z budżetu województwa. Najkrócej mówiąc, mieszkańcy głosując na Radnych do Sejmiku Województwa współdecydują o tym gdzie, jak i na co będą wydawane pieniądze pochodzące zarówno z budżetu województwa, jak i na zasady i cele wydatkowania funduszy europejskich.

Prawo i Sprawiedliwość w przeciwieństwie do innych dużych partii na liście z naszego okręgu nie umieściło nikogo z Elbląga czy Braniewa na wysokich miejscach. Wysłaliśmy zapytanie do jednego z kandydatów z czołowych miejsc

Bez nazwy-1

 

 

 

 

 

Komentarze

comments

Zobacz również

baner_internetowy-2019

Już dziś startują Dni Elbląga. Będzie się działo

Już dziś startuje tegoroczne święto Elbląga. Dni Elbląga 2019. Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Remi Dom Seniora